Splošni pogoji

Licenčna pogodba in splošni pogoji

1) DODELITEV LICENCE: Ti splošni pogoji določajo pravila o dodelitvi licence in uporabi programske rešitve fLight – fServices, fLawyer, fDoctor in fLawyer (v nadaljevanju Program) pri namestitvi na en računalnik. Licenca je neizključna in neprenosljiva. Licenca zagotavlja tehnično podporo in nadgradnjo Programa (v primeru spremembe zakona) do enega leta od nakupa licence. Podaljšanje podpore je možno za dodatni dve leti in določeno z Vzdrževalno pogodbo. V primeru pridobitve posodobitev, nadgradenj ali dodatkov Programa, je uporaba le-teh določena s temi Splošnimi pogoji in njihovimi dodatki in spremembami, ki so lahko predmet dodatnih plačil in/ali pogojev.

2) AVTORSKE PRAVICE: Avtorske pravice in druge intelektualne, industrijske in/ali lastniške pravice za ta Program in kopije, ki jih izdelate, so lastništvo podjetja Boostera d.o.o., Kovačičeva ulica 4, 4000 Kranj, in/ali njegovih dobaviteljev. Podjetje Boostera d.o.o. vam dopušča uporabo Programa izključno v skladu s temi Splošnimi pogoji. Podjetje Boostera d.o.o. zadrži vse pravice, ki niso posebej omenjene v teh Splošnih pogojih. Kopijo Programa lahko izdelate izključno za potrebe varnostnega kopiranja ali arhiviranja. Ti Splošni pogoji vam dodeljujejo pravico za uporabo Programa in ne za njegovo lastništvo.

3) DRUGE OMEJITVE: Najemanje, posojanje, javna predstavitev, emitiranje ali druga oblika distribucije Programa je prepovedana. Razen v primeru posebnega dovoljenja, spremembe Programa ali dela Programa niso dovoljene. Prav tako ni dovoljeno izvajanje “Reverse Engineering-a” ali izdelava novih programov iz delov Programa.

4) TAJNOST: Obveščeni ste in strinjate se s tem, da je podjetje Boostera d.o.o. ali partnerji razvijalo Program, v katerega je vloženega ogromno časa in sredstev, da je zaupen in predstavlja poslovno skrivnost podjetja Boostera d.o.o. Strinjate se, da boste Program vzdrževali v tajnosti in ne boste omogočali pristopa drugim osebam.

5) LICENCA PROGRAMA TRETJIM OSEBAM: Izdelki podjetja Boostera d.o.o. lahko uporabljajo programe tretjih oseb. Ne glede na klavzule 2., 3. in 4., je lahko uporaba storitev ali programov tretjih oseb vključenih v Program, predmet drugačnih predpisov in pogojev. S tem se strinjate s Splošnimi pogoji za programe tretjih oseb.

6) ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV: podjetje Boostera d.o.o. spoštuje vašo zasebnost. Ta izjava o zaščiti osebnih podatkov velja le za Program, ne velja za pošiljanje in sprejemanje podatkov iz Programa v druge baze. Podjetje Boostera d.o.o. ne prodaja, oddaja ali posoja bazo uporabnikov svojega Programa tretjim stranem. Vsaki taki tretji osebi je prepovedana uporaba vaših osebnih podatkov. Podjetje Boostera d.o.o. ščiti vaše osebne podatke pred nepooblaščenimi pristopi ali uporabo.

7) OMEJITEV GARANCIJE: a) podjetje Boostera d.o.o. lahko garantira, da Program deluje brez napak, če je nameščen in se uporablja skladno z navodili in so izpolnjene vse zahteve za njegovo delovanje. Pomembno je tudi dejstvo, da je povezava z Internetom računalnika, na katerem je nameščen Program, potrebna za izpolnjevanje vseh zakonski določil o davčnem potrjevanju računov. V primeru, da povezava z Internetom ne obstaja, podjetje Boostera d.o.o. ne odgovarja za mogoče sankcije. b) Podjetje Boostera d.o.o. ne nudi garancije in podpore uporabniku v primeru ugotovitve nelegalne uporabe Programa.

8) OMEJITEV ODGOVORNOSTI: a) podjetje Boostera d.o.o. ni odgovorno vam ali tretji osebi zaradi direktne, indirektne ali slučajne izgube oziroma brisanja Programa ali podatkov v Programu. Prav tako ni odgovorno za tehnične okvare na računalniku na katerem je nameščen Program, niti zaradi napak ali težav, ki se pojavljajo zaradi napačne uporabe Programa ali nesposobnosti uporabnika. Uporabnik je dolžan sam skrbeti za bazo podatkov in izvajati shranjevanje. Za izgubo podatkov iz kateregakoli razloga, podjetje Boostera d.o.o. ne odgovarja. b) Podjetje Boostera d.o.o. ni odgovorno za zlorabo programa iz strani vaših zaposlenih. c) Uporabnik je dolžan uporabljati Program skladno z zakoni in podzakonskimi akti Republike Slovenije. Podjetje Boostera d.o.o. se v popolnosti odreka vsake odgovornosti, ki bi lahko nastala z napačno uporabo Programa oziroma v nasprotju z zakoni in podzakonskimi akti Republike Slovenije, ter kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala ob uporabi.

9) PREKINITEV: Brez kršitve katerihkoli pravic, lahko podjetje Boostera d.o.o. prekine te Splošne pogoje v primeru neizpolnjevanja katerega od navodil ali pogojev. V tem primeru morate uničite vse kopije Programa in njegovih delov. Podjetje Boostera d.o.o. si zadržuje pravico, da z najavo ali brez, prekine posodobitve, nadgradnje ali dodajanje storitev za Program.

10) PRAVICE TRETJIH OSEB: Stranke, ki niso stranke določene v teh Splošnih pogojih, nimajo nobene pravice sklicevati se na pogoje iz teh Splošnih pogojev in nimajo nobenih pravic v skladu z zakoni, ki se nanašajo na pravice tretjih oseb.

11) CELOTNA POGODBA: Ti Splošni pogoji (vključujoč vse dodatke ali popravke, ki so lahko dostavljeni skupaj s Programom), omejitev jamstva, kot tudi druge odredbe in pogoji, če se jih uporablja, predstavljajo celoten dogovor med vami in podjetjem Boostera d.o.o. za uporabo Programa in podpore in zamenjujejo vse predhodne ali istočasne ustne ali pisne dogovore ali ponudbe, ki so povezane s Programom. V kolikor je katera od določb teh Splošnih pogojev neveljavna, nepravilna ali nelegalna, bo nadomeščena z drugo določbo.

12) ZAKONSKE ODREDBE: Ti Splošni pogoji in vsi spori povezani z njimi ali z uporabo Programa so podvrženi slovenski zakonodaji in se rešujejo pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.

V primeru vprašanj, povezanih s temi Splošnimi pogoji, ali če želite kontaktirati podjetje Boostera d.o.o., prosimo obiščite našo Internet stran http://www.fiskalneblagajne.info/si